Tết cổ truyền – “hàng rào” của văn hóa Việt

08:19 18/01/2020

Tết cổ truyền, gọi như thế, để đúng với bản chất cái Tết của người Việt. Bởi Tết cổ truyền (hay còn gọi là Tết ta) khác với Tết Trung Quốc và Tết Tây.

Ý kiến bạn đọc