Tăng trưởng của niềm tin

19:45 05/02/2021

Trong những ngày này, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII trở thành một sự kiện chính trị quan trọng, thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân. Trước những biến động của nền chính trị trên thế giới, sự rạn nứt của nhiều liên minh, liên kết giữa các nước, chúng ta nhận ra một sự gắn kết bền chặt giữa Đảng và nhân dân ta; sự gắn kết giữa quá khứ và hiện tại, giữa nền tảng tư tưởng và thực tiễn cuộc sống, giữa chiến lược, chính sách và lợi ích thiết thực của người dân... tất cả có thể gói gọn lại trong một khái niệm: Niềm tin. Niềm tin ấy trở thành một chỉ số tăng trưởng đặc biệt.

Ý kiến bạn đọc