Tầm quan trọng của dư luận xã hội và sự định hướng cần thiết

08:54 12/10/2019

Đất nước mở cửa, hội nhập, cùng với sự phát triển của kinh tế, văn hóa, xã hội, chúng ta cũng đang phải đối mặt với nhiều hệ lụy mang lại từ công cuộc đổi mới. Các vấn đề về tranh chấp đất đai, ô nhiễm môi trường, các tệ nạn xã hội và nhất là vấn đề tham nhũng đã gây ra nhiều bức xúc trong các tầng lớp nhân dân …

Ý kiến bạn đọc