Sách phi hư cấu:Dễ đọc, dễ viết nhưng có dễ dãi?

08:00 12/11/2016

Dòng sách phi hư cấu như du ký, tản mạn, tự truyện... mà nội dung chính là ghi chép, chia sẻ chuyện đời, những trải nghiệm đó đây của tác giả đang tỏ ra áp đảo, thắng thế trước sách hư cấu. Những tên tuổi best - seller chủ yếu nằm trong dòng sách này. Nhiều người coi đó như một hướng đi vào văn chương, nhưng con đường ấy không hề dễ dàng với các cây bút nghiệp dư đang nở rộ.

Ý kiến bạn đọc