Nhân vật mờ dần và... tác động của sách giáo khoa!

11:30 04/03/2021

Tôi đã thấy bí khi lựa chọn một danh sách những nhân vật nổi tiếng trong các tác phẩm văn học Việt đương đại. Vì sao? Bởi dường như các nhân vật văn học trong các tác phẩm của các nhà văn đương đại rất thiếu sự nổi bật, người viết đã không còn quá quan trọng ở hình tượng văn học và vì thế các nhân vật văn học cứ bị mờ dần.

Ý kiến bạn đọc