Mạng xã hội và việc cổ súy cho “cái ác hồn nhiên”

07:49 17/10/2016

Nói một cách không hề quá đáng, mạng xã hội đang cổ súy cho một hiện tượng đã thành phong trào và trái luân lý: Giải tỏa nhu cầu trả đũa, thậm chí trả thù vô cớ nhằm giải tỏa ẩn ức xã hội và bộc lộ con người cá nhân trong cái gọi là “quyền tự do suy nghĩ và phát ngôn”...

Ý kiến bạn đọc