Danh hiệu nghệ sĩ: Sao cho "y phục xứng kỳ đức"

07:50 05/09/2019

Việc vinh danh các nghệ sĩ là rất cần thiết, nhưng đừng để "Vàng thau lẫn lộn". Chỉ có những người tài năng tầm tầm thì cảm thấy rất cần danh hiệu để làm thương hiệu...

Ý kiến bạn đọc