Văn học nghệ thuật cũng cần một "U23":

"Cú hích" từ đội ngũ trẻ - tìm đâu?

08:11 03/03/2018

Tre già măng mọc là quy luật muôn đời. Thế nhưng, ở lĩnh vực văn học nghệ thuật, nhất là các loại hình hàn lâm và truyền thống, "tre" đã già mà đỏ mắt vẫn ít tìm được "măng". Nguồn nhân lực cho lĩnh vực này hiện nay rất mỏng và yếu. 

Ý kiến bạn đọc