Thẩm định giá trị của nghệ thuật:

Chúng ta đang ở... “hành tinh” nào

08:03 26/01/2018

Chưa bao giờ việc thẩm định giá trị nghệ thuật trong các gameshow nghệ thuật lại trở nên "có vấn đề" như thời gian gần đây. 

Ý kiến bạn đọc