Chỉ số niềm tin

11:24 24/12/2020

Tuần qua, trong Báo cáo Phát triển con người toàn cầu năm 2020 với tiêu đề "Giới tuyến tiếp theo: Phát triển Con người trong kỷ nguyên con người tác động lên khí hậu và môi trường" do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố, Việt Nam đứng ở vị trí 117/189 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ý kiến bạn đọc