10 sự kiện văn hóa – thể thao – truyền thông nổi bật năm 2016

08:02 27/01/2017

Không phải là năm kỷ niệm hay tổ chức sự kiện lớn, nhưng năm 2016 cũng có nhiều sự kiện văn hóa - thể thao - du lịch đáng chú ý. Đó là những thành công đem lại tín hiệu đáng mừng.

Ý kiến bạn đọc