Những sự kiện văn hóa, văn nghệ tiêu biểu của lực lượng Công an Nhân dân trong năm 2016

08:02 24/01/2017

2016 là năm diễn ra nhiều sự kiện văn hóa quan trọng của lực lượng Công an Nhân dân.

Ý kiến bạn đọc