Vùng trời gọi nghĩ

16:37 02/10/2020

Người bạn đồng nghiệp từ miền đất ấy, một nhà văn là cô giáo, nói điều gì về quê hương mình, tự dưng làm tôi nghĩ lại những đợt gió chuyển mùa.

Ý kiến bạn đọc