Vĩnh biệt một thi nhân có biệt tài về thơ lục bát

15:43 14/03/2019

Lê Đình Cánh là một nhà thơ có biệt tài về thơ lục bát. Kỷ niệm những lần anh đọc thơ tại nhà riêng vẫn còn trong tôi. Đôi khi anh nói về thơ ai đó nhưng rồi anh lại đọc lên một câu thơ của anh, làm tôi giật mình...

Ý kiến bạn đọc