Nhà văn Phong Điệp:

Viết văn giống với việc làm chủ một bữa tiệc

17:52 07/06/2018

Tôi đồ rằng, việc Phong Điệp trở thành nhà báo và gắn bó với Văn nghệ Trẻ gần 20 năm là một cuộc "bày mưu tính kế"của ông Tạo. Có lộ trình hẳn hoi. Nói theo kiểu thời sự bây giờ, là đúng quy trình...

Ý kiến bạn đọc