Viết cho trẻ em là như được trở lại thời hoa niên

13:50 08/09/2017

Cần mẫn viết, viết một cách say sưa, thỉnh thoảng gặp nhau ông còn tếu táo: "Tớ dùng ngòi bút làm cần câu cơm để nuôi con ăn học". Đến nay, ông đã có khoảng 30 đầu sách cả thơ lẫn văn được xuất bản nhưng vẫn chưa vào Hội Nhà văn. Ông là nhà giáo Nguyễn Đình Quảng (còn có bút danh Xuân Thọ), thầm lặng sống ngay ở quận Hà Đông - Hà Nội.

Ý kiến bạn đọc