Trên quê hương của nhà văn Jack London

15:26 18/03/2021

Vil Bykov là nhà nghiên cứu văn học, dịch giả, nhà báo Nga, chuyên gia về văn học Mỹ thế kỷ XX và về cuộc đời và tác phẩm của Jack London (1876-1916). Ông đã dịch nhiều tác phẩm của Jack London và là tác giả một số cuốn sách về nhà văn như: "Trên tổ quốc của Jack London" (1962); "Jack London" (1964, 1968); "Theo dấu chân của Jack London" (1983).

Ý kiến bạn đọc