Tiếng Tày reo lên trong lòng Hà Nội

08:07 21/09/2016

Năm tôi lên mười tuổi, còn học trường làng, qua các anh chị học lớp trên, tôi đã biết đến tên tuổi nhà thơ Nông Quốc Chấn, một người con ưu tú của dân tộc Tày Bắc Kạn với bài thơ "Tiếng ca người Việt Bắc". Đấy là một tác phẩm văn học đầu tiên của nhà thơ người dân tộc thiểu số, được đưa vào giảng dạy trong nhà trường phổ thông. 

Ý kiến bạn đọc