Thêm một cách nhìn về tập “Bức tranh quê”

17:22 19/08/2016

Tập thơ “Bức tranh quê” là tác phẩm tiêu biểu của nữ sĩ Anh Thơ, ngay khi ra đời, đã được giới văn chương đánh giá cao. Năm 1939, tập thơ được giải thưởng Tự Lực Văn Đoàn, giải thưởng danh giá của thời điểm đó. Thoạt đầu, “Bức tranh quê” chỉ có 30 bài, sau hơn một năm viết bổ sung, 1941, Nhà xuất bản Đời Nay cho ấn hành với 45 bài. Tên tuổi nhà thơ Anh Thơ càng có tiếng vang trong văn đàn và công chúng bạn đọc. 

Ý kiến bạn đọc