Nữ sĩ Anh Thơ: Oái oăm đường tình

11:00 08/10/2008

Chuyện tình của các nữ thi sĩ Việt Nam cũng có nhiều điều lạ. Trong đó, trường hợp của nữ thi sĩ Anh Thơ phải gọi là… rất lạ, bởi nó không chỉ là trái ngang, là đau đớn, mà còn đẩy "nạn nhân" vào những tình thế hết sức oái oăm, khiến bà lắm lúc chỉ còn biết ôm đầu mà thở than "Cho hay muôn sự tại trời…".

Ý kiến bạn đọc