"Phu trầm" Vân Anh: Giữa đời ngậm ngải tìm trầm

15:27 23/10/2020

Mãi miết lao động và sáng tạo, nhà thơ Vân Anh thực sự là nữ nhà thơ "trẻ mãi" khi bất chấp tuổi tác chị liên tục sáng tạo và cho ra những tác phẩm mới với vẹn nguyên cảm xúc nồng thắm.

Ý kiến bạn đọc