Nhà thơ Nguyễn Khắc Thạch: "Thơ đẹp như một nỗi buồn"

16:01 01/10/2020

"Tôi duyên nợ với thơ, tìm đến thơ như một lẽ tất yếu. Tôi muốn được trút bỏ mọi nỗi niềm và chỉ thơ mới chuyên chở hết. Tôi viết những xa xót đời mình, nhức buốt và trống trải. Chao ôi là buồn. Nhưng tôi đã tìm thấy trong thơ sự ngộ, như bàn tay nâng tâm hồn mình vực dậy". - Nhà thơ Nguyễn Khắc Thạch

Ý kiến bạn đọc