“Những lỗ vuông” của Ngô Thế Trường

08:31 03/12/2016

Ngô Thế Trường nhạy cảm đến có thể nghe được nỗi niềm của ngay cả những vật vô tri: Cây biết hát cùng gió và mây/ Cây biết khổ đau/ Tự lành vết thương bằng nhựa máu/ ... Cây có đời như người từng trải/ Sần da chịu nắng mưa. Cái cây qua đôi mắt của Ngô Thế Trường hiện lên như một kiếp người. Lam lũ, đức hy sinh cao, cam chịu và nhẫn nại. Cũng còn có cả kiên cường sống, mãnh liệt sống.

Ý kiến bạn đọc