Những kỷ niệm khó quên với nhạc sỹ Lê Lôi

07:53 04/10/2019

Ngay lần đầu tiên tiếp xúc với Lê Lôi, ông đã cho tôi một bài học về sáng tác khi ông đặc biệt nhấn mạnh đến yếu tố tài năng, trí tuệ và sự kiên trì, nỗ lực, miệt mài làm việc...

Ý kiến bạn đọc