Nhạc sĩ Lê Mây: Bình thản sống và viết

11:47 12/03/2020

Ở tuổi xấp xỉ 80, trong khi nhiều người trí tuệ và sức khỏe đã không còn tinh anh, sung sức, thì nhạc sĩ Lê Mây lại cho rằng khả năng sáng tác, cường độ làm việc và sức sáng tạo vẫn dồi dào như xưa...

Ý kiến bạn đọc