Nhà văn Anh Đức và một Áng khói thần ven đô

14:06 06/11/2017

Nhà văn Anh Đức có một sự nghiệp khá suôn sẻ. So với thế hệ cầm bút trưởng thành trong phong trào cách mạng miền Nam, nhà văn Anh Đức thành danh rất sớm và ngừng viết đúng lúc...

Ý kiến bạn đọc