Một người “lập dị”

08:31 02/03/2018

Trong con ngõ của Hà Nội, có một ngôi nhà nằm khiêm nhường dường như không hề thay đổi mấy chục năm nay. Chủ của ngôi nhà là một đôi vợ chồng già sống đời thanh bạch. Bà chăm lo hương khói, ông chăm đọc sách, tưới cây mỗi ngày.

Ý kiến bạn đọc