Mai Thị Liên Giang: Kết nối khoảng trống giữa người đọc và nhà văn

07:21 04/01/2019

Mai Thị Liên Giang là một người đọc chuyên nghiệp và lý tưởng, có phương pháp và mục đích, đồng hành và chiếu rọi văn bản của nhà văn để giải mã, khai mở, đối thoại, liên tưởng trong niềm cảm hứng tái sáng tạo.

Ý kiến bạn đọc