Gió sầu vô hạn nuối trong cây

08:43 30/07/2018

Hàn Mạc Tử là một trong những thi sĩ mở đầu cho phong trào Thơ Mới, cũng là người thành lập “Trường thơ loạn”, một chất thơ điên đến tận cùng của sự điên, say đến tận cùng của sự say. Chẳng phải ngẫu nhiên điên, và ngẫu nhiên say bởi cuộc đời nhà thơ là chuỗi ngày bi thương của bệnh tật giày vò, thứ bệnh  phải cách li xã hội để sống đời biệt lập.

Ý kiến bạn đọc