Viết bên mộ Hàn Mặc Tử

Hàn Mặc Tử

14:53 25/08/2017

Đếm bước chân chầm chậm
Đường vào cõi Thi Nhân
Thương một đời hiu quạnh
Giữa biển trời Quy Nhơn. 

Ý kiến bạn đọc