Giấc mộng dị thường và lời cảnh tỉnh nghiêm khắc

08:11 21/12/2018

Giấc ngủ của tôi có thể nông, hoặc sâu, nhưng rất hiếm khi xảy ra mộng mị. Dễ tới cả ngàn đêm có lẻ, mọi sự cứ là… trắng miên man như sa mạc. Không hề có lấy một "ốc đảo" nào nhô lên ở đây. Vậy mà hốt nhiên đêm qua, trong tôi bất thần nảy nòi một giấc mơ rất lạ. Có thể coi là "mộng dữ".

Ý kiến bạn đọc