Người giữ kỷ lục Guinness "Nghệ sĩ thể hiện thành công vai Bác Hồ trong nhiều thể loại nhất":

Duyên số bắt đầu từ đêm trắng

08:15 16/08/2018

Năm 2013, sách "Kỷ lục Guinness" của Việt Nam đã xác nhận Tiến Hợi là "Nghệ sĩ thể hiện thành công vai Bác Hồ trong nhiều thể loại nhất". Tôi nói với Tiến Hợi rằng, tôi có cảm tưởng như vai Bác Hồ là vai diễn dành riêng cho Tiến Hợi và chỉ có Tiến Hợi mới "đảm nhiệm" được một vai diễn vào loại "khó nhất" này.

Ý kiến bạn đọc