“Cây ngôn ngữ ra hoa" và một người thơ ra đi từ tuyến lửa

13:13 19/11/2020

Bạn đọc xin đừng vội hỏi “Cây ngôn ngữ là cây gì vậy?”. Vườn nhà tôi ở Sóc Sơn trồng hàng trăm loài cây, nhưng không có “Cây ngôn ngữ”, nên thú thực tôi cũng không biết là cây gì hiểu theo nghĩa đen của từ này. “Cây ngôn ngữ ra hoa” (Nhà xuất bản Văn học - 2020) tôi muốn nói ở đây chính là tập thơ chọn lọc của nhà thơ Lê Thị Mây mà tôi vừa nhận được.

Ý kiến bạn đọc