Bài hát nổi tiếng của một cán bộ đoàn

07:09 04/04/2019

Đó là bài "Thanh niên làm theo lời Bác" của cố tác giả Hoàng Hòa. Nhiều người thuộc lòng vì từ lâu đã trở thành Đoàn ca (Bài ca chính thức mang tính truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh): "Kết liên lại thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên. Giơ nắm tay thề gìn giữ hòa bình độc lập tự do…". Cũng từ rất nhiều năm nay, giai điệu bài này đã là nhạc hiệu buổi phát thanh Thanh niên của Đài tiếng nói Việt Nam (TNVN).

Ý kiến bạn đọc