Bài hát “Đón thư Bác” – một tư liệu quý về Bác Hồ

08:03 11/03/2019

Bác Hồ qua đời ngày 2/9/1969, nhưng mãi tới đầu xuân 1976, cha tôi - nhà văn Sơn Tùng mới có điều kiện tìm hiểu về những tháng ngày Bác ốm nặng rồi qua đời. Trong cuốn sổ tay của cha tôi ghi ngày 3 tháng 2 năm 1976, có nhắc đến chi tiết Bác được nghe hát lần cuối cùng trước lúc Người ra đi... 

Ý kiến bạn đọc