Tên cướp lỡ miệng

15:01 01/12/2020

Dạo này Vương Thìn rất bí tiền, qua mấy ngày thăm dò hắn biết được bây giờ đang nghỉ hè nhưng trong trường học sinh câm điếc vẫn có học sinh ở lại để học, mặc dù hắn biết rằng những học sinh này không có nhiều tiền nhưng “con chấu chấu nhỏ cũng là thịt”.

Ý kiến bạn đọc