Nước mắt bùa ngải

08:03 23/07/2020

Đêm nào lão cũng nhớ đôi mắt ngân ngấn, van lơn lần nàng khóc van, xin được bỏ bùa. Nàng tình nguyện muốn được lão làm phép bỏ bùa mê, ngải yêu để có đủ sức mạnh vượt qua mọi cản cấm mà về với lão.

Ý kiến bạn đọc