Những mong muốn viển vông

11:23 28/01/2021

Có một anh bạn trẻ luôn mong muốn mình trở thành một nhà phản bác triết học phổ quát lỗi lạc nhất trong mọi thời đại. Anh ta luôn mong muốn rằng sẽ phản bác lại được những luận điểm của các bậc thầy triết học.

Ý kiến bạn đọc