Nhặt được tiền

14:26 31/12/2020

Tiểu Lý đi xe đạp điện đến cơ quan khi ra khỏi nhà một đoạn nhìn thấy trên mặt đất có một cái phong bì rất to. Tiểu Lý dừng xe nhặt lên thấy trong phong bì có một xếp tiền, tuy rằng những tờ tiền có mệnh giá không lớn trừ một số ít là loại tiền 5 tệ, còn lại đều là loại tiền 1 tệ, dù là toàn tiền lẻ nhưng số tiền này cũng không phải là ít.

Ý kiến bạn đọc