Người quan trọng nhất

14:55 25/02/2021

Giờ nghỉ trưa, một giáo viên hội hoạ, thêm nữa là một giáo viên toán và cuối cùng, một giáo viên chuyên dạy bộ môn khoa học bàn tán với nhau về chuyện ai quan trọng hơn ai trong trường mình.

Ý kiến bạn đọc