Máy tính xóa đói, giảm nghèo

13:15 05/02/2021

Thôn Long Nha là một thôn nghèo nổi tiếng của huyện và nó cũng đã trở thành đối tượng hỗ trợ chính của Ban Xoá đói giảm nghèo tỉnh. Đợt này, Ban Xóa đói giảm nghèo tỉnh đã dành 20 máy vi tính cho Trường tiểu học thôn Long Nha.

Ý kiến bạn đọc