Cửa nhà vẫn mở

14:19 18/03/2021

Mải trẻ đẹp, hát hay lại uống rượu giỏi nên sớm được lòng lãnh đạo cấp trên. Chủ tịch Phiến nhìn Mải vòng tay uống rượu cùng khách, đôi mắt một mí cứ díp cả lại, miệng không ngớt cười. Lần nào khách từ cấp huyện, cấp tỉnh xuống là Chủ tịch Phiến cũng yêu cầu phải có Mải.

Ý kiến bạn đọc