Bóc trần tham nhũng

14:28 04/03/2021

Giám đốc công ty nhìn bao quát cuộc họp ông mới triệu tập khẩn cấp, rồi trịnh trọng mở đầu:

Ý kiến bạn đọc