Làm thơ tiếng… anh

12:21 22/08/2017

Sáu mươi bẩy tuổi ngồi nâng chén
Với bẩy chàng trai dòng hot boy
Chuyện đất chuyện trời sa số chuyện
Hết bẩy chai rồi chuyện chửa vơi

Ý kiến bạn đọc