Thơ ca không thể đứng ngoài thế giới

08:00 09/01/2017

Đọc "Cộng ta vào thế giới", thơ Phạm Thị Phương Thảo, NXB Hội Nhà văn, 2016.

Ý kiến bạn đọc