Vui buồn nghề biên tập

07:51 30/11/2019

Biên tập ở đây là tôi muốn nói tới biên tập văn học, một thứ nghề lặng thầm, gần như vô danh trong guồng máy xuất bản, in ấn nhưng lại vô cùng quan trọng trong quá trình tạo sinh các tác phẩm văn học, sách, báo chí.

Ý kiến bạn đọc