Đọc "Chạm nẻo người dưng", tập thơ của Đại Ngàn, NXB Hội Nhà văn, 2017

Tâm thế con người đương đại qua một tập thơ

08:12 23/11/2018

Khi đọc các tập thơ của Nguyễn Thành Tâm được ký bút danh Đại Ngàn, tôi không khỏi có chút tò mò. Đại Ngàn không phải là một danh từ mà là một tính từ; dùng tính từ làm bút danh xưa nay không nhiều văn nghệ sĩ làm, nhưng khi đọc thơ và tìm hiểu "nguồn cội" của tác giả thì tôi lại thấy chị có lý khi làm như vậy.

Ý kiến bạn đọc