Vaccine cho văn hóa

11:07 25/12/2020

khi khoa học nhân văn được chú ý hơn thì văn hóa ứng xử - như là một biểu hiện của thực hành văn hóa - lại đang khiến tất cả chúng ta sa lầy trong việc tìm ra nguyên nhân và giải pháp. Một bộ phận người có học thức, có địa vị lại đã và đang có những ứng xử kém văn hóa đến mức khó có thể chấp nhận được.

Ý kiến bạn đọc