Khi di sản văn hóa truyền thống bị xâm phạm

11:34 12/11/2020

Mất văn hóa là mất nước, điều này những người bình thường nhất cũng biết. Cho nên, văn hóa của mình mà mình không tự giữ lấy thì chẳng ai giữ hộ cho mình được đâu!

Ý kiến bạn đọc