Thơ Vương Duy

Tống xuân từ

08:00 31/01/2016

Khi nhà thơ rung cảm trước cảnh xuân, biết bao thi tứ mở ra cho mọi người cùng rung cảm, để hiểu về tâm hồn tình cảm của nhà thơ, để thêm yêu thiên nhiên, thêm yêu cuộc sống...

Ý kiến bạn đọc